hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Scatol - medisin mot skabb

Førstelinjebehandling mot skabb er Nix-krem, men noen ganger er ikke det sterkt nok.

Scatol (ivermektin) er andrelinjebehandling mot skabb når krem ikke har tilstrekkelig effekt.

Behandlingsplan

Scatol doserer utifra vekt. Dosering er 200 µg/kg i to enkeltdoser dag 0 og dag 7-10:

  • Vekt 15-24 kg: 1 tbl. per dose
  • Vekt 25-35 kg: 2 tbl. per dose
  • Vekt 36-50 kg: 3 tbl. per dose
  • Vekt 51-65 kg: 4 tbl. per dose
  • Vekt 66-79 kg: 5 tbl. per dose
  • Vekt >80 kg: 6 tbl. per dose

Behandlingen er vanligvis effektiv mot skabb. Som med andre behandlinger kan det ta flere uker etter behandlingen før kløen forsvinner helt.

Bivirkninger

Scatol tolereres vanligvis godt og har få bivirkninger.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!