hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Rabdomyolyse

Rabdomyolyse er en tilstand der muskelvevet i bestemte muskler ødelegges.

Rabdomyolyse er gresk, og direkte oversatt til norsk betyr det; Rabdo: tverrstripet Myo: muskel Lyse: oppløsning

Tverrstripet muskulatur, altså skjelettmuskulatur, oppløses og gjennomgår celledød.

Årsak

Årsakene til at muskelvev blir ødelagt, og muskelceller dør, kan komme av

 • Utmattelse og betydelig overbelastning ved f.eks trening, kramper, epileptiske anfall
 • Traume mot muskler ved f.eks ulykker, fall, klemskader
 • Lynnedslag eller strømgjennomgang
 • Mangel på oksygen til muskulaturen ved f.eks. blodropp
 • Infeksjoner i muskulatur
 • Heteslag eller alvorlig hypotermi
 • Forstyrrelser i saltbalanse
 • Ved gjentagende rabdomyolyse kan det foreligge en underliggende muskelsykdom

Symptomer

Noen av de vanligste symptomene på rabdomyolyse er

 • Muskelsmerte
 • Muskelsvakhet
 • Mørk urin - obs! Kan forveksles med blod i urin
 • Hevelse i muskel
 • nedsatt urinproduksjon

Støl eller rabdomyolyse?

Det er vanskelig å gi et konkret svar på når man skal skille rabdomyolyse fra alminnelig stølhet, men symptomene som nevnt over vil være en god veiledning for når man bør mistenke rabdomyolyse.

Komplikasjoner

Dersom et alvorlig tilfelle av rabdomyolyse ikke behandles, kan man utvikle nyresvikt. Nyrene har svært mange viktige funksjoner, og det er helt essensielt å behare nyrefunksjonen dersom denne tilstanden opptrèr.

Utredning og behandling

Ved symptomer på rabdomyolyse, er det viktig å kontakte lege for å undersøke alvorlighetsgraden av dette. Tidlig diagnose er viktig og behandling har stor betydning for prognosene. Ofte er det nødvendig med urin- og blodprøver for å beslutte hvilken behandling man skal iverksette.

Det viktigste med behandlingen er oftest å bevare nyrefunksjonen, da akutt nyreskade er en av de alvorligste komplikasjonene. Utover dette må det i hvert enkelt tilfelle vurderes det er andre behandlingsmål ved sykdommen.

Dersom kan kommer tidlig i gang med diagnose og behandling, og unngår akutt nyreskade, er prognosene vanligvis gode.

Når skal man kontakte lege?

Det skal være lav terskel for å kontakte lege dersom man har symptomer på rabdomyolyse.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!