hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

P-piller og prevensjon

P-piller beskytter mot graviditet og er den mest brukte prevensjonen i Norge i dag. Bestill resept her.

Prevensjon - alle typer p-piller, spiral mm.

P-piller inneholder hormoner som har til formål å unngå graviditet. Dette fungerer primært ved å forhindre eggløsning, gjøre livmorhalsen ugjennomtrengelig for sædceller, og gjør det vanskelig for et egg å feste seg i livmorhulen. Unntaket er noen såkalte mini-piller som ikke alltid hindrer eggløsning, men har de andre egenskapene som nevnt.

Typer

Det finnes to hovedgrupper P-piller;

  1. Kombinasjonspiller (inneholder østrogen og gestagen)
  2. Gestagenpiller (inneholder kun gestagen)

Kombinasjonspiller

Fungerer primært ved å hindre eggløsning. Et brett inneholder tabletter med hormoner (aktive tabletter) og noen tabletter uten hormoner (inaktive tabletter). Når man begynner på de inaktive tablettene, får man etter 2-3 dager en bortfallsblødning som ligner menstruasjon. Deretter begynner man med de aktive tablettene igjen.

Noen bruker også disse pillene for å kunne "styre" menstruasjonen. Så lenge man bruker de aktive pillene så menstruerer man ikke, men når man tar de inaktive, vil man snart få en bortfallsblødning. Les mer om dette her.

Gestagenpiller

De fleste preparatene hindrer eggløsning, bortsett fra såkalte "mini-piller". Utover dette fungerer preparatet med å produsere tykt slim som legger seg i livmorhalsen og gjør denne ugjennomtrengelig for spermceller, og derav unngår befruktning.

Du kan lese mer om de ulike p-pillene her.

Bivirkninger

Bivirkninger er generelt sjeldne. Noen kan oppleve hodepine, endret utflod, kvalme, humørsvingninger, psykiske bivirkninger og redusert seksualdrift. Dette går som regel over i løpet av de første månedene etter at man har startet med p-piller.

Av mer alvorlige bivirkninger er det en liten økt risiko for blodpropp, hjerneslag og hjerteinfarkt ved bruk av p-piller. Ta derfor kontakt med lege umiddelbart hvis du opplever:

  • Hevelse i legg eller arm
  • Plutselige pustevansker og smerter i brystet
  • Kraftig og uvanlig hodepine
  • Taleproblemer, ansiktsskjevhet eller redusert førlighet i armer eller bein

Les mer om p-piller og blodpropp her.

Utsette menstruasjon

Det er mulig å bruke p-piller av kombinasjonstypen til å utsette menstruasjonen. Les i pakningsvedlegget til din p-pille for nærmere instruksjon. Alternativt finnes egne tabletter ment for å utsette menstruasjon, les her.

Glemt p-pille

Det kan være fort gjort å glemme en p-pille. I pakningsvedlegget står det nærmere informasjon om hvordan du skal håndtere dette. Vi anbefaler at du setter deg inn i informasjonen før du begynner med p-pillene.

Resept på p-piller hos Nettlegevakt

Nettlegevakt kan hjelpe deg med resept på p-piller. Legg inn bestilling og du får svar i løpet av få minutter.

Kilder:

  1. Emetodebok for seksuell helse. Uthentet: 10.10.23. Link
  2. National library of medicine. Oral Contraceptive Pills. Last Update: November 24, 2022. Uthentet: 10.10.23. Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!