hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Omgangssyke

Omgangssyke er et folkelig begrep for en virusinfeksjon i mage- og tarmsystemet. Det er smittsomt og kan gi den enkelte store plager.

En rekke virus kan gi infeksjo i mage- og tarmsystemet. Norovirus er den hyppigste årsak til omgangssyke og kan ramme i alle aldre. Rotavirus er også en hyppig årsak, dette ses hyppigere hos barn.

Ordet omgangssyke kan huskes som sykdom i omgangskrets - da tilstanden er smittsom og ofte ses i grupper av mennesker.

Norovirus

Norovirus ble påvist for første gang i 1972, og ses kun hos mennesker. Viruset er svært smittsomt og utbrudd kommer gjerne i omgivelser der mennesker har tett kontakt med hverandre, for eksempel på hotell, barnehager, helseintitusjoner, familier, og ses oftest sent på høsten og vinteren. Rammer personer i alle aldre.

Smittemåte

Svært få virusmengder må til for å bli syk ved at man får dette via munnen. Dette skjer ved tett kontakt med en smittet person eller at man tar seg til munnen etter å ha fått viruset på hendene, for eksempel fra et dørhåndtak ettersom virus kan overleve lenge på overflater. Forurensede matvarer og drikkevann kan også smitte.

Symptomer

Tilstanden varer vanligvis kun få dager og de vanligste symptomene er

  • Kvalme og oppkast
  • Diarè
  • Magesmerter
  • Feber

Diagnose

Symptomene er ofte karakteristiske, og er flere i familien eller omgangskretsen syk, er en smittsom tilstand svært sannsynlig. Man kan ta avføringsprøver dersom man er usikker omkring diagnosen.

Behandling

Store mengder avføring og oppkast fører til stort væske- og salttap. Det er viktig å unngå dette ved å tilføye kroppen godt med væske. På apotek finnes også kommersielle produkter som kan erstatte tap av salt og væsker. Det anbefales ikke drikker med høyt sukkerinnhold da dette kan føre til forverring av symptomer, for eksempel brus.

Unngå smitte - husk god hygiene!

Dersom allmenntilstanden blir dårlig, høy feber og bekymring omkring tilstand, bør man kontakte lege for vurdering.

Forebyggende tiltak

God hånd- og kjøkkenhygiene er svært viktig, eventuelt vask av kontaktflater som mange mennesker tar på, for eksempel dørhåndtak.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!