hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Neglesopp - symptomer, utredning og behandling

Neglesopp er en svært vanlig tilstand. Forekommer i alle aldre, men hyppigere jo eldre man blir. I motsetning til fotsopp, regner ikke neglesopp som smittsom. Behandlingen er oftest av kosmetisk karakter, og det finnes medisiner i form av kremer og tabletter.

Hva er neglesopp?

Dette er sopp som lever av proteiner som dannes i hud, hår og negler. På fagspråket kalles de dermatofytter.

Symptomer på neglesopp

Det vanligste er at neglen forandre utseende, og typisk ses;

  • Fortykket negl
  • Neglen løsner
  • Neglen forandren farge
  • Neglen blir tykkere

Utredning av neglesopp

Neglesopp identifiseres oftest ved utseende, og man kan på bakgrunn av dette starte behandling. Dersom man ønsker å ta prøver for å sjekke om man kan påvise neglestopp, kan dette gjøres på et legekontor.

Hvordan behandles neglesopp?

Neglesopp i seg selv er ikke farlig, men det kan smitte over til andre negler dersom det ikke behandles. Det finnes både kremer som påsmøres på tå og negl, samt tabletter dersom krem ikke er tilstrekkelig.

Blir neglesopp alltid borte ved behandling?

Neglesopp kan være vanskelig å behandle, og noen ganger kreves det lang behandling. Det er ikke uvanlig at neglesopp kommer tilbake etter man har avsluttet behandlingen. Det er viktig å påpeke at neglesopp ikke er farlig, og at behandling er av kosmetisk karakter - det betyr at de fleste ønsker behandling for at neglen skal få et bedre utseende.

Når bør man ha en vurdering av lege?

Dersom man får pigmentforandringer, mørke flekker eller lignende, bør en lege vurdere dette. Noen kan få føflekker i neglen som bør vurderes av lege. Utover dette er det anbefalt å få en vurdering dersom behandlingen som er igangsatt mot neglesopp ikke fungerer.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!