hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Helvetesild - årsak, symptomer og behandling

Helvetesild er primært en hudinfeksjon forårsaket av viruset herpes zoster.

Flammer

Årsak

Helvetesild oppstår når viruset herpes zoster blir reaktivert og skaper hudutslett. Viruset ligger latent i kroppen fra den gang man hadde vannkopper, som er svært vanlig blant barn.

Vannkopper får man bare èb gang - oftest som barn. Når man blir smittet ved vannkopper, oppstår ofte et utslett over store deler av kroppen med ledsagende feber. Når infeksjonen er overstått, blir viruset liggende inaktivert i nerveceller. Ved en senere anledning kan viruset bli reaktivert, og gir da et utslett oftest over et begrenset hudområdet.

Symptomer

Aller først oppstår ofte uspesifikke symptomer som feber, tretthet og slapphet. Få dager etter kan man oppleve et begrenset hudområde med brenning, kløe, kribling eller svært sensitivt for berøring.

Selve utslettet kan komme noe tid etter. Det starter med rødme, deretter flere små væskefylte blemmer. Etterhvert vil det dannes skorper, og hudutslettet trekker seg rolig tilbake.

Komplikasjoner

Vedvarende nervesmerter i forbindelse med infeksjon oppstår hos omlag 10-15%, og er et av de vanligste komplikasjonene. Studier viser at vaksinasjon kan redusere forekomsten av denne komplikasjonen med over 90%. Vaksinen kan bestilles hos Nettlegevakt her.

Utover dette kan utslettet bre seg ut over øyet og øret. Dette skal alltid vurderes av legespesialist.

Bakterieinfeksjon i utslettet kan forekomme hos noen, og antibiotika kan derfor være nødvendig.

Behandling

De fleste utbrudd behandles kun symptomatisk med smertelindring. Dersom utslettet er stort, finnes det medisiner mot viruset som kan begrense omfanget.

Antibiotika kan være aktuelt dersom utslettet blir infisert av bakterier.

Vaksinasjon

Vaksinasjon mot helvetesild har vist å redusere forekomsten av vedvarende nervesmerter med ca 90% med vaksinen Shingrix. Nervesmerter er et av de vanligste komplikasjoner forbundet med helvetesild. Vaksinen kan du bestille hos Nettlegevakt her og få den satt på et av våres samarbeidsapotek.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!