hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Helvetesild - årsak, symptomer og behandling

Helvetesild er primært en hudinfeksjon forårsaket av viruset herpes zoster - det samme viruset som gir vannkopper.

Flammer

Årsak

Helvetesild oppstår når viruset herpes zoster blir reaktivert og skaper hudutslett. Viruset ligger latent i kroppen fra den gang man hadde vannkopper, som er svært vanlig blant barn.

Vannkopper får man bare èn gang - oftest som barn. Når man blir smittet med vannkopper, oppstår ofte et utslett over store deler av kroppen med ledsagende feber. Når infeksjonen er overstått, blir viruset liggende inaktivert i nerveceller. Ved en senere anledning kan viruset bli reaktivert, og gir da et utslett oftest over et begrenset hudområde.

Symptomer

Aller først oppstår ofte uspesifikke symptomer som feber, tretthet og slapphet. Få dager etter kan man oppleve et begrenset hudområde med brenning, kløe, kribling eller svært sensitivt for berøring.

Det synlige utslettet kan komme noe tid etter. Det starter med rødme, deretter flere små væskefylte blemmer. Etterhvert vil det dannes skorper, og hudutslettet trekker seg rolig tilbake.

Komplikasjoner

Vedvarende nervesmerter i forbindelse med infeksjon oppstår hos omlag 10-15%, og er et av de vanligste komplikasjonene. Studier viser at vaksinasjon kan redusere forekomsten av denne komplikasjonen med over 90%. Vaksinen kan bestilles hos Nettlegevakt her.

Utover dette kan utslettet bre seg ut over øyet, øret eller munn. Dette skal alltid vurderes så fort som mulig av lege.

Bakterieinfeksjon i utslettet kan forekomme hos noen, og antibiotika kan derfor være nødvendig.

Behandling

De fleste utbrudd behandles kun symptomatisk med smertelindring. Dersom utslettet er stort, finnes det medisiner mot viruset som kan begrense omfanget, og bør oppstartes innenfor 72 timer fra symptomdebut.

Antibiotika kan være aktuelt dersom utslettet blir infisert av bakterier.

Vaksinasjon

Vaksinasjon mot helvetesild har vist å redusere forekomsten av vedvarende nervesmerter med omlag 90% med vaksinen Shingrix. Nervesmerter er et av de vanligste komplikasjoner forbundet med helvetesild. Vaksinen kan du bestille hos Nettlegevakt her og få den satt på et av våres samarbeidsapotek.

  1. FHI.no. Varicella (vannkopper) og herpes zoster (helvetesild) - veileder for helsepersonell. Publisert 03.03.2010 Oppdatert 27.04.2022 . Uthentet 17.03.23. Link
  2. UpToDate. Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis of herpes zoster. Literature review current through: Feb 2023. | This topic last updated: Jun 20, 2022. Uthentet 17.03.23. Link
  3. FHI.no. Varicella- og herpes zoster-vaksine - veileder for helsepersonell Publisert 09.04.2008 Oppdatert 07.11.2022. Uthentet 17.03.23. Link
  4. Felleskatalogen.no. Shingrix. Uthentet 17.03.23. Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!