hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Er hjerteflimmer farlig?

Hjerteflimmer, som på fagspråket kalles atrieflimmer, er en tilstand hvor hjertet slår uregelmessig. Tilstanden er veldig vanlig, men kan føre til slag og hjertesvikt. Diagnosen kan stilles med EKG eller overvåkning av hjerterytmen, og man kan få behandling for dette.

EKG - hjerteregistrering

Hjerteflimmer, også kalt atrieflimmer, er en rytmeforstyrrelse i hjertet. Tilstanden er veldig vanlig, og rammer omrking 150 000 nordmenn, hvorav anslagsvis 50 000 ikke vet at de har det.

Er atrieflimmer farlig?

Atrieflimmer kan føre til hjerneslag og hjertesvikt, og på den måten kan man si at ubehandlet atrieflimmer er farlig. Hver dag får i snitt 8 nordmenn hjerneslag som følge av atrieflimmer.

Hvem bør teste seg for atrieflimmer?

EKG-undersøkelse som screening for hjerteflimmer er spesielt aktuelt for risikogrupper:

  • Alder over 65 år
  • Tidligere hjerte- og karsykdom
  • Hjerneslag
  • Diabetes
  • Høyt blodtrykk

Kan atrieflimmer behandles?

Det finnes mye god behandling dersom man har fått påvist atrieflimmer. Behandlingen går ut på å begrense symptomer og belastning på hjertet med å regulere hjertefrekvensen, samt å redusere risiko for blodpropp og hjerneslag.

Hvordan kan Nettlegevakt hjelpe?

Nettlegevakt tilbyr ECG247, som er et norskutviklet EKG-apparat en kan bruke hjemme selv over noen dager for å få analysert hjerterytmen og avdekke atrieflimmer, og andre hjerterytmeforstyrrelser.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!