hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Hva er normalt blodtrykk?

Blodtrykk er et kjent begrep blant de aller fleste, og refererer til trykket i blodårene, angitt med måleenheten mmHg (millimeter kvikksølv).

Blodtrykk er trykket som blodet utgjør mot åreveggene. Dette kan måles direkte eller indirekte, men den vanligste og enkleste metoden er den indirekte metoden hvor man plasserer en mansjett rundt overarmen. Dette er raskt og enkelt, og kan gjøres hjemme.

Hvorfor er det to verdier?

Blodtrykk har alltid to tall - vi kaller det for systolisk og diastolisk blodtrykk, med bruk av måleenheten mmHg (millimeter kvikksølv). Et eksempel på blodstryll er 120/80mmHg - 120 er det systoliske, og 80 er det diastoliske.

Systolisk blodtrykk

Det første tallet som kalles systolisk blodtrykk, er det høyeste trykket som måles ved en måling. Når hjertet pumper blodet ut i kroppen, kreves en viss kraft fra hjertet for å drive blodet rundt. Når hjertet trekker seg sammen, og blodet pumpes ut, vil trykket bli høyt - og dette er det systoliske blodtrykket.

Diastolisk blodtrykk

Det andre tallet som kalles diastolisk blodtrykk, er det laveste trykket som måles ved en måling. Hjertet pumper blodet ut regelmessig, det betyr at det må trekke seg sammen, men også utvide seg mellom hvert hjerteslag. I den fasen hvor hjertet passivt utvider seg mellom slagene, vil trykket i blodårene gå litt ned, og her får vi da det diastoliske blodtrykket.

Systolisk er altså trykket når hjertet pumper, og diastolsik er trykket når hjertet slapper av mellom slagene.

Hva er normalt blodtrykk?

Verdens helseorganisasjon har definert et normal blodtrykk på 120/80mmHg.

Dersom blodtrykket stiger over 140/90mmHg vil man anse blodtrykket som for høyt, og man skal i samråd med lege legge en strategi for å redusere blodtrykket.

Er blodtrykket likt hele tiden?

Nei, blodtrykket vil variere gjennom døgnet. Blodtrykket vil stige under stress, fysiske anstrengelser eller psykiske påkjenninger. Når man faller til ro, ikke er belastet på noen måte, vil blodtrykket blir lavere.

Jeg målte høyt blodtrykk hjemme

Blodtrykket varierer gjennom dagen, og en enkelt målting er ikke tilstrekkelig for å si om man har vedvarende høyt blodtrykk eller ikke. Ofte er det behov for at man får med en automatisk blodtrykksmåler gjennom et helt døgn for å vurdere om blodtrykket er normale eller ikke. På denne måten får man så mange målinger gjennom hele døgnet, at værdiene vil kunne reflektere om trykket normaliseres eller ligger konstant for høyt.

Jeg har lavt blodtrykk

Noen mennesker har blodtrykk som er en del lavere enn 120/80mmHg. For mange er dette normalt for dem. Tegn på at blodtrykket er for lavt er gjerne at man blir svimmel - da får ikke hjernen nok blod til å kunne fungere normalt. Hos friske mennesker er lavt blodtrykk sjeldent et problem, og krever ingen behandling, men mindre det lave blodtrykket gir en plager.

Hva skjer hvis man har for høyt blodtrykk?

Høyt blodtrykk over lengre tid kan føre til at blodårene blir hardt belastet og tar skade. En skadet blodåre men få en utposning som senere kan sprekke, de det kan dannes avleiringer, og de aller minste blodårene som vi for eksempel ser i nyrene kan bli skadet og føre til redusert nyrefunksjon.

For høyt blodtrykk over tid kan derfor blant annet gi økt risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og nyresvikt.

Kilder:

  1. WHO. Noncommunicable diseases: Hypertension. 29 September 2015. Uthentet: 24.02.24 Link
  2. WHO. Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults. ISBN 978-92-4-003398-6 (electronic version).
  3. Helsedirektoratet. Legemiddelbehandling av høyt blodtrykk. Siste faglige endring: 05. mars 2018. Uthentet: 24.02.24. Link

Har du andre spørsmål? Chat med oss!