hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Barn med feber

De aller fleste barn vil komme til å få feber mange ganger. Feber kan komme med eller uten andre symptomer. Vi kommer med noen råd for å håndtere barnet ditt når feberen kommer.

Feber er ofte relatert til en infeksjon i kroppen, og det vanligste er luftveisinfeksjoner med virus. Andre infeksjoner i urinveiene, magen og huden er også relativt hyppig.

Allmenntilstand

Når et barn får feber, er man veldig opptatt av barnets allmenntilstand. Man skiller mellom god, moderat og dårlig allmenntilstand. Her kommer noen eksempler på hvordan man skiller mellom disse:

God allmenntilstand

 • Gråt: lite til ingen. Trøstes lett av foreldre
 • Våkenhet: holder seg lett våken, eller vekkes lett ved søvn
 • Kontakt: smiler og gir god kontakt
 • Huden: varm og tørr, lyserosa
 • Væskebalanse: slimhinner er fuktige, huden er myk og varm. Bleier er normalt våte

Moderat redusert allmenntilstand

 • Gråt: svak gråt, er sutrete, lite, trøstes i liten av foreldre
 • Kontakt: kortvarig smil og lite kontakt eller interesse for omgivelser
 • Våkenhet: påfallende trøtt, og våkner bare på kraftig stimuli
 • Huden: blek og blålig på hender og føtter, ellers varm og rosa over bryst og mage
 • Væskebalanse: slimhinner noe tørre, bleiene er mindre våte enn vanlig

Alvorlig redusert allmenntilstand

 • Gråt: svært irritabel med liten til ingen respons på foreldrenes forsøk på trøst
 • Kontakt: ingen smil eller interesse for omgivelser, bekymret blikk, slapp
 • Våkenhet: sovner fort og vanskelig å vekke
 • Huden: blek, blålig, marmorert
 • Væskebalanse: dejaktig hud, stående hudfolder, påfallende tørre bleier

Pust

Dersom barnet har en luftveisinfeksjon, er måten barnet puster på viktig for å vurdere alvorlighetsgraden av infeksjonen. Man skiller mellom om barnet puster besværet eller ubesværet:

Ubesværet pust

Barnet pusten som normalt uten å bruke ekstra krefter.

Besværet pust

Barnet bruker mer krefter enn vanlig på å puste. Det typiske er at musklene rundt halsen og ribbena blir mer tydelige ved pustingen, og det kan komme hvesende eller pipende lyd fra munnen.

Foreldre har alltid rett

Foreldrene kjenner barna sine best i hele verden. Deres bekymring skal alltid tas på alvor. Noen ganger kan barnet ha god allmenntilstand, men foreldrene har allikevel en bekymring overfor barnet sitt. Det alene bør lede til legekontakt slik at man får avklart bekymringen.

Allmenntilstand er viktigere enn feber

Når barnet får feber, vil man være mer oppmerksom på allmenntilstanden og eventuelt hvordan barnet puster ved en luftveisinfeksjon. Ved god allmenntilstand og ubesværet pust, vil ofte behandling med febernedsettende medisiner, sørge for godt væskeinntak og generelt skape trygge omgivelser for barnet være nok for å komme gjennom den aktuelle infeksjonen. Dersom tilstanden skulle utvikle seg i en retning hvor barnet blir dårligere, vil legekontakt være nødvendig.

Feber og barn under 3 måneder

Vi anbefaler at alle barn under 3 måneder med feber oppsøker lege for vurdering. Barn i denne alderen har lite reservekapasitet, og observasjon på sykehus kan ofte være nødvendig når de er så små.

Feber og barn 3-6 måneder

Vi anbefaler at alle barn i alderen 3-6 måneder med feber kontakter lege/legevakt for rådføring, og om barnet bør undersøkes av lege. Det er lav terskel for å undersøke barn i denne aldersgruppen av lege.

Nettlegevakt

Nettlegevakt har ingen tilbud til barn med feber. Dersom barn har behov for behandling, skal barnet enten være undersøkt av lege eller rådført med lege/legevakt i forkant av behandlingen.

Telefon til legevakt: 116 117

Har du andre spørsmål? Chat med oss!