hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Apekopper - symptomer, utredning og behandling

Apekopper er en virusinfeksjon forårsaket av apekoppvirus. Smitte skjer fra dyr til mennesker, og mennesker imellom.

Planeten jorden

Tradisjonelt er apekopper sett blant aper og smågnagere i Afrika. Første sykdomstilfelle hos menneske ble oppdaget i 1970-årene. Siden den gang har de fleste tilfeller vært sett i Sentral- og det Vest-Afrika. Fra tidlig 2000-tallet er viruset sett utenom Afrika - angivelig på grunn av økende grad av reise og lavere grad av vaksinasjon mot kopper.

Kopper er et nært besletet virus til apekopper, og skapte store epidemier. Det ble på 1800-tallet innført vaksinasjon mot kopper, og siste registrerte tilfelle var i 1978, og ansett som utryddet.

Det finnes ikke vaksine mot apeokopper alene i dag, men det finnes vaksine mot kopper som antas å ha omlag 85% effekt. Vaksine mot kopper var en del av vaksinasjonsprogrammet for personer født før 1976.

Siden mai 2022 er apekopper sett som et globalt utbrudd.

Hvordan smitter apekopper?

Apekopper kan smitte fra smågnagere og aper til mennesker, oftest gjennom dyrebitt, åpne sår eller kontaminert kjøtt. Smitte fra dyr har høyest risiko i endemiske områder.

Apekopper smitter også mellom mennesker ved

 • Direkte kontakt med utslett, sår eller kroppsvesker, for eksempel ved seksuell kontakt
 • Indirekte kontakt via klær, sengetøy, gjenstander og overflater
 • Dråpesmitte ved hoste eller nysing fra den smittede

Symptomer på apekopper

Fra smittetidspunkt til symptomer (inkubasjonstid) er 4 til 21 dager. Symptomer på apekopper er

 • Feber
 • Muskelsmerter
 • Tretthet
 • Utslett - kan ses flere steder på kroppen

Utslettet ses ofte i flere stadier;

 1. Små, runde, røde og flate utslett ca 2-3mm store
 2. Sentralt i det røde kommen en liten væskefylt lomme
 3. Den væskefylte lommen blir større til en liten blemme med gullig væske
 4. Blemmen blir etterhvert til skorpe, og utslettet avtar gradvis

Diagnose

Hos legen kan man ta prøver fra utslettet og sende inn til analyse. Her kan apekopper påvises.

Behandling

Det finnes medisiner mot apekopper, men per i dag ikke tilgjengelig i Norge.

Finnes det vaksine mot apekopper?

Det finnes ikke en vaksine mot apekopper, men det finnes vaksine mot kopper som anses å gi omlag 85% beskyttelse.

Hva gjør man når man er smittet?

Vi anbefaler å holde seg oppdatert på norske helsemyndigheters nettsider for ytterligere informasjon. Det er stadig oppdatering av anbefalinger for håndtering av denne tilstanden.

Har du andre spørsmål? Chat med oss!